JaIMojaWyobraźnia

8 tekstów – auto­rem jest JaIMo­jaWyob­raźnia.

Tak wiele bym od­dał by świat uczy­nić piękniej­szym i lep­szym by ludzie sprzrczać się nie mu­sieli... Wszys­tko ro­bię by tak było... Dąże do te­go... Nie słusznie... Ile kroć ser­ca ka­wałek ko­muś daruje... [...] — czytaj całość

myśl • 18 października 2015, 01:21

Gdy­by głos mój zba­wieniem był głosił bym mądre słowa...
Gdy­by do­tyk mój kojąco działał na ból do­tyku bym nie skąpił...
Gdy­by mój wzrok prag­nienien­twe ga­sił pztrzył bym na ciebie nie ustannie...
Gdy­by mo­je us­ta były twoim prag­nieniem od­dał by ci się cały... 

myśl • 8 września 2015, 22:54

Z przy­jaciółmi trze­ba krótko , pew­nie i sta­now­czo... W prze­ciw­nym ra­zie zaczną gryźć po kostkach... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 września 2015, 01:40

Wi­na i przyczy­na nie mogą leżeć po jed­nej stronie...
Będzie nie równo...
Jedną stro­na sa­ma ich nie i dźwignię...

P.S.
23.08.2016 

myśl • 23 sierpnia 2015, 04:26

Cza­sem dochodze do wnios­ku że bez moich przy­jaciół... Byłbym zu­pełnie in­ny... Bo miał bym in­nych przyjaciół... 

myśl • 21 sierpnia 2015, 03:01

Cza­sem przychodzi ta chwi­la... I się oka­zuje że praw­dzi­wy przy­jaciel tak na prawdę jest skączo­nym idiotom... Tak jak ja... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 sierpnia 2015, 22:26

"Śpie­szmy się kochać ludzi...
Bo tak szyb­ko odchodzą..."
...JP2... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 sierpnia 2015, 16:51

SmutnoMi

Pi­sałaś ta­kie rzeczy myślałem że żar­tu­jesz a ty do mnie że szty­let so­bie wbi­jesz al­bo się ot­ru­jesz nie uwie­rzyłem i jeszcze bar­dziej do­bijałem a pomóc ci miałem przep­raszam na końcu tej historii [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 sierpnia 2015, 17:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 października 2015, 01:21JaIMojaWyobraźnia do­dał no­wy tek­st Tak wiele bym od­dał [...]

8 września 2015, 22:54JaIMojaWyobraźnia do­dał no­wy tek­st Gdyby głos mój zba­wieniem [...]

1 września 2015, 14:04nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Z przy­jaciółmi trze­ba krótko [...]

1 września 2015, 01:40JaIMojaWyobraźnia do­dał no­wy tek­st Z przy­jaciółmi trze­ba krótko [...]

23 sierpnia 2015, 04:26JaIMojaWyobraźnia do­dał no­wy tek­st Wina i przyczy­na nie [...]