JaIMojaWyobraźnia, dzienniki

1 tekst (dzien­ni­ki) – auto­rem jest JaIMo­jaWyob­raźnia.

SmutnoMi

Pi­sałaś ta­kie rzeczy myślałem że żar­tu­jesz a ty do mnie że szty­let so­bie wbi­jesz al­bo się ot­ru­jesz nie uwie­rzyłem i jeszcze bar­dziej do­bijałem a pomóc ci miałem przep­raszam na końcu tej historii [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 sierpnia 2015, 17:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 października 2015, 01:21JaIMojaWyobraźnia do­dał no­wy tek­st Tak wiele bym od­dał [...]

8 września 2015, 22:54JaIMojaWyobraźnia do­dał no­wy tek­st Gdyby głos mój zba­wieniem [...]

1 września 2015, 14:04nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Z przy­jaciółmi trze­ba krótko [...]

1 września 2015, 01:40JaIMojaWyobraźnia do­dał no­wy tek­st Z przy­jaciółmi trze­ba krótko [...]

23 sierpnia 2015, 04:26JaIMojaWyobraźnia do­dał no­wy tek­st Wina i przyczy­na nie [...]